Deltagelse i åbne (eksterne) turneringer

Alle spillere kan deltage i åbne turneringer.

Det kræver, at spilleren har oprettet en profil på www.badmintonpeople.dk, hvor tilmeldingen også foregår.

Spillere, der af træneren er erklæret ”klar” til at spille turneringer, får betalt de to første turneringer af klubben.

Er man en gang erklæret klar, gælder dette fremover – også i efterfølgende sæsoner.

I sæsonen 2015/2016 er alle spillere på træningsgruppe 1 pr. automatik ”klar”. Det samme gælder spillere, der er klassificeret eller har opnået point i tidligere åbne turneringer.

Spillere fra træningsgruppe 2 kan henvende sig til træneren eller undertegnede, hvis de vil vide, om de ”klar”.

Årsagen til, at man måske ikke er ”klar”, kan være, at man ikke har det nødvendige spillemæssige niveau – f.eks. hvis man er begynder. Skulle man i løbet af en sæson forbedre sig, kan træneren naturligvis erklære spilleren klar fra et givet tidspunkt.

Er man ikke vurderet ”klar”, må man stadig godt melde sig og deltage i åbne turneringer. Klubben yder bare ikke tilskud til disse.

Årsagen til, at alle spillere ikke tilbydes to gratis turneringer, er, at niveauet i disse kan være højt. Det er klubbens opfattelse, at det hverken er i spillerens eller klubbens interesse at skyde penge efter for store nederlag. De risikerer at ødelægge spillerens glæde for spillet.

Der kan blive tilbudt begynderstævner i løbet af sæsonen. Andelen af egenbetaling til disse fastsættes ad hoc.

Ved tilmelding til en turnering, der skal betales af klubben, tilmelder spilleren sig selv til turneringen på www.badmintonpeople.dk uden at betale. Derefter sendes en mail – gerne den modtagne kvittering for tilmeldingen til undertegnede, som giver besked til klubbens formand eller kasserer om, at turneringen skal betales.

Der er normalt sidste tilmelding til turneringer om torsdagen. Tilmelding på www.badmintonpeople.dk og mail til undertegnede skal sendes senest søndagen inden sidste tilmeldingsfrist.

Ved deltagelse i turneringer, som klubben ikke dækker, skal der ikke sendes mail til undertegnede.

Deltagelse i AIF Badmintons egne åbne turneringer er gratis for klubbens egne spillere. Denne deltagelse tæller ikke, som en af de af klubben betalte turneringer.

 

Held og lykke i turneringerne!

Venlig hilsenAlbertslund I.F. Badmintonafd.

Merethe Liebe Schlüsser Madsen

Tlf. 28573983

E-mail: merethe@aif-badminton.dk