Lørdag den 16 februar 2019 kl 18-02 i Stadionhallen.

AIF Badmintons planlagte 75års jubilæumsfest lørdag den 16. februar 2019 aflyses!
Vi må konstatere, at der ikke har være tilmeldinger nok til, at det er rimeligt at afholde festen. Derfor har vi i festudvalget og bestyrelsen truffet valget i fællesskab. Vi havde sat en nedre grænse for deltagerantallet, som der beklageligvis er et stykke op til med tilmeldingerne ved tilmeldingsfristen 17. januar. Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke kan se nuværende og tidligere spillere, og samles om det vi alle har haft og har til fælles, nemlig AIF Badminton. Indbetalte beløb vil blive tilbagebetalt i den kommende uge og senest 1. februar.

På festudvalgets og bestyrelsens vegne
Lasse Langkjær
Formand, AIF Badminton