Sammenlignet med en befolkningsgruppe, der ikke dyrkede nogen sport, havde udøverne af ketsjersport således 47 procent lavere risiko for at dø, set over en 14-årig periode. Mennesker, der jævnligt cyklede, havde en 15 procent lavere dødsrisiko.

Læs mere her. http://videnskab.dk/krop-sundhed/tennis-og-badminton-forlaenger-livet-markant