På generalforsamlingen igår blev der valgt ny bestyrelse.

John Jeppesen valgt til ny formand og afløser Ole Damgård som afgik ved døden tidligere på året. Æret være Ole’s mindeaif_4