Der indkaldes hermed til generalforsamling i AIF badminton

tid:      Onsdag 31/8 kl  18 

sted:      Albertslund stadion 

Dagsorden

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere

2. Beretninger

 • a. Formandens beretning
 • b. Udvalgenes beretninger
 •              i. USU
 •             ii. SSU
 •            iii. VETU
 •            iv. MOU
 • c. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 • d. Fremlæggelse af Budget

3. Indkommende forslag

4. Valg af:

 • a. Formand og sekretær samt 2 bestyrelses suppleanter (lige årstal).( 2 år).
 • b. Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige årstal).( 2 år).
 • c. Diverse udvalg .(1 år)
 • d. 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant (1år)
 • e. 5 delegerede (foruden formand) og 2 suppleanter til AIF’s generalforsamling i maj måned.

5. Eventuelt