AIF Badmintons nu tidligere formand Ole Damgaard-Sørensen er d. 20/6 2015 afgået ved døden efter længere tids sygdom.

Ole blev bare 48 år, men han nåede i sit alt for korte liv at sætte sit præg på badminton i Danmark, idræt i Albertslund og især AIF Badminton.

Ole startede med at spille badminton i AIF som 7-8-årig. Talentet viste sig hurtigt, og gennem ungdomsårene blev han bedre og bedre og opnåede bl.a. at blive Sjællandsmester og en fast del Sjællands Badmintonkreds’ hold.

Han var med få års pause en del af klubben som spiller, træner og leder gennem de sidste ca. 40 år.

Han har om nogen fået lederrollen i både sin egen afdeling og hovedafdelingen ind fra barnsben, da denne rolle var en naturlig ting i familien.

Efter mange år som topspiller i klubben, var han – mens han stadig var spillemæssigt på toppen – i ungdomsudvalget 1986-1987. Han syntes, det var tid at give lidt igen, men det var ikke rigtigt hans plads i klublivet, så det blev kun til en enkelt sæson.

Stadig som fast spiller på klubbens stærkeste hold tog han så at sige ”skeen i egen hånd”, da klubbens økonomi var trængt, og turneringsspillerne havde de største udgifter. Han var derfor en del af sponsorudvalget 1990-1992 og igen 1999-2001. Dette arbejde udmøntede sig første år i, at klubben fik lov at sætte reklamer op på væggene i stadionhallerne – en løsning mange andre afdelinger i AIF og Albertslund Stadion selv har benyttet sig af siden, og som stadig benyttes.

Mellem disse to perioder var han talenttræner 1998-1999.

I 2006 skulle klubbens bestyrelse bruge en ny kasserer. Med den økonomi, det viste sig, den nye bestyrelse skulle rette op på, fandtes vel ingen bedre til at varetage posten. Der skulle spares for at vende et stort underskud til noget brugbart. Der blev ryddet op og skåret ned på udgifter, mens der blev tænkt kreativt i søgningen efter flere indtægter, og allerede efter to sæsoner havde klubben under ”Finansministerens” hårde men kyndige styring genvundet pusten.

Denne post bestred han som en evig arbejdsom leder til 2011, og da det et par år senere også var nødvendigt at få en kompetent kasserer i AIF’s hovedafdeling, sagde han også ja til det.

Der var kun én lederrolle, han fortjente mere og måske ville beklæde bedre – formandsposten i AIF Badminton. Jeg er ikke sikker på, at han selv har ønsket denne post tidligere, da økonomien altid har ligget hans hjerte nær, men da afdelingens daværende formand meddelte, at han ville stoppe i bestyrelsen, var der flere, der mente, at han var den rette. Han var derfor formand fra januar 2011 til sin død. Og der kunne han jo stadig holde øje med pengene J

For at toppe dette blev han i 2013 økonomiansvarlig i Badminton Danmarks bestyrelse.

Han har gennem årene med en enestående ihærdighed og utrolig mange timers arbejde opnået flotte resultater for sin klub. Når han fik ros for det, slog han det altid lidt hen som ”ingenting” og ”venstrehåndsarbejde”.

Ole fik dog nogle hædersbeviser for sin indsats. I 2011 fik han på AIF’s hovedgeneralforsamling ”Knud Damgaard-Sørensens lederpris” (den største leder lederpris i AIF, red.) og til AIF Badmintons 70 årsjubilæumsfest i marts 2014 blev Ole udnævnt til æresmedlem af AIF Badminton. Dette foregik til et stående bifald fra alle festens deltagere selv om Ole pga. sin sygdom ikke selv deltog i festen.

Vi har mistet en stor personlighed, en stor AIF’er og i det hele taget et stort klubmenneske i AIF Badminton.

Æret være Oles minde!

John Jeppesen, formand for AIF Badminton efter Ole Damgaard-Sørensen