Er der problemer med at komme ind i hallen (eller mangler koden), så ring eller SMS til Henrik Lind på 28807615

Koden er den samme som sidste år, dog er der kommet et ekstra “0” på.

Så der er 6 cifre og afsluttes med #.